Din înţelepciunea alegătorilor

Ziua Z!?

18 decembrie, 2006

Demokraţia

O să încerc să evidenţiez unele dintre problemele democraţiei în general, ca formă de conducere politică, urmând ca aspectele mai importante să fie tratate separat. În timp sper să acopăr o mare parte dintre scăpările acestui sistem.
Toţi ştim că noţiunea de democraţie a apărut în Grecia Antică, mai exact în Atena ca formă de conducere a poporului. Erau capabili să îşi aleagă reprezentanţi doar oamenii care aveau o oarecare capacitate de înţelegere a problemelor cetăţii, oamenii cu o anumită stare socială. Acest drept nu era acordat femeilor şi sclavilor. În acea perioadă aceste categorii nu erau capabile să înţeleagă mecanismele conducerii în principal datorită faptului că nu aveau şcoală.
Puterea democraţiei venea din multitudinea părerilor exprimate. Paradoxal, aceasta era şi cel mai mare defect al democraţiei. De aceea s-au ales reprezentanţi care să uşureze luarea hotărârilor. În acea organizare restrânsă toată lumea se cunoştea şi era relativ uşor să alegi persoana cea mai potrivită pentru o anumită funcţie. În cazul milioanelor de oameni care formează o ţară nu se cunoasc aleşii decât prin imaginea care aceştia o arată. Consilieri de imagine care îi transformă în cameleoni capabili să se adapteze tipologiei de alegători cu cel mai mare număr de voturi. Apare manipularea.
O nouă problemă: aceşti reprezentanţi acaparau putere şi tindeau să devină conducători absoluţi. Astfel se înlătura birocraţia care apărea în luarea hotărârilor şi la punera lor în aplicare. Într-o societate relativ restrânsă această problemă era rezolvată prin alegerea unui reprezentant de un număr limitat de ori şi exlarea lui în colonii când acapara o putere care ameninţa securitatea democraţiei. În epoca modernă a apărut separarea puterilor în stat pentru a limita puterea deţinută de diverse grupuri dar aceasta este neutralizată treptat prin apariţia partidelor care îşi urmăresc uneori propriul interes în detrimentul unei conduceri optime a ţării.
Întotdeauna există oameni care conduc şi oameni conduşi. Ultimii vor fi determinaţi întotdeauna să aleagă orbeşte. Două voturi sunt egale. Indiferent ale cui sunt. Nu contează capacitatea de alegere ci doar numărul. Aceasta e o altă problemă a democraţiei. Oamenii sunt manipulaţi, nu contează neapărat programul unui partid, se aliază partide complet diferite doar pentru a putea conduce. Nu mai contează ce se hotărăşte, contează cine hotărăşte.
O altă problemă este absenţa, sau mai rău, modificarea intenţionată a informaţiilor ce parvin publicului despre reprezentanţii aleşi. Aceştia nu mai pot fi verificaţi nici măcar vag şi nu e sigur dacă informaţiile care ajung la opinia publică sunt adevărate. Motivele acestor lipsuri ale mass-media sunt complexe, atât de ordin politic cât şi economic.
Cred că am atins principalele puncte ale democraţiei, o democraţie care scârţâie în unele părţi datorită supraextinderii ei şi intereselor unor grupuri puse deasupra interesului general.
Am zgâriat doar suprafaţă icebergului.
Politophobos

Niciun comentariu: